Tražili ste dobili ste! Nova pošiljka Big Berkey sistema za filtraciju pitke vode na skladištu!!
Besprijekorna, za Vas
Sveta Hrana!
SvetaHrana.eu, 2013., e-mail: sveta.hrana@gmail.com